Okiem Wilka

Marzec miesiącem sterylizacji

Przypominamy o dofinansowanych zabiegach. Ich ilość może być ograniczona. Pytajcie swoich weterynarzy. Kastracja/sterylizacja to dojrzały i odpowiedzialny wybór. Bądźcie odpowiedzialni, nie powiększajcie bezdomności zwierząt.